Ana içeriğe atla

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBUZEM) 12 Ağustos 2020 tarih ve 31211 sayılı Resmî Gazete’ de yönetmeliğinin yayımlanmasıyla kurulmuştur.
Yönetmelik için tıklayınız.

 

VİZYON & MİSYON

Vizyonumuz

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin evrensel ve kurumsal kimliğine uygun biçimde, uzaktan eğitim süreçlerini iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı bölgesel ve ulusal düzeyde etkin bir biçimde işleten merkez olmak.

Misyonumuz

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim programlarını herkese, her zaman, kampüs ve kampüs sınırlarının ötesine taşımaktır.

 

Merkezimizin Amaçları

a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütmek.
b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.
c) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak.
ç) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
d) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek, yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ile bunların öğrenme materyallerine dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.
e) Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek.
f) Uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek. 
g) Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak, uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirerek Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.
ğ) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak. 
h) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.
ı) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
i) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek, gelişen teknolojilere göre uzaktan eğitim sistemini güncellemek.
j) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve uygulamaya koymak.
k) Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.