Ana içeriğe atla

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) kuruluşundan bu yana dünya standartlarında eğitim veren bir üniversite konumundadır. SUBÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (SUBUZEM) olarak temel hedefimiz öğrencilerimize kendi kendine öğrenebilme, yeni teknolojileri kullanabilme, sosyalleşme ve grup içerisinde çalışma yapabilme, sorgulama ve eleştirel düşünme yeteneği gibi farklı yetenekleri kazandıkları ve geliştirdikleri bir uzaktan eğitim platformu sunmaktır.

SUBÜ bünyesinde 1 Enstitü, 6 Fakülte, 1 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim yapılmaktadır. SUBUZEM olarak Lisansüstü Uzaktan Eğitim Dersleri, Lisans Ortak Dersler, Önlisans Uzaktan Eğitim dersleri ve Sertifika Programları ile gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Geliştirmiş olduğumuz SUBÜ Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) ve Uzaktan Eğitim Platformu (LMS) ile öğrenci merkezli, öğrenim çıktılarına dayalı eğitim öğretim hizmeti verilmektedir.

Üniversitemizin kalite ve standartlarının sürekli gözetildiği eğitim programlarımızda, teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmekte ve katılımcıların kariyer gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Bu çerçevede merkezimiz, üniversitemiz uzaktan eğitim süreçlerinde, kişisel eğitimlerin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile yurtdışındaki kişi ve kurumlara ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde uzaktan eğitim programları, kurslar, seminer ve konferanslar düzenlenmesinde; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamakta ve bu alanda üniversitemiz olanaklarının tanıtımını yapmaktadır.


Dr.Öğr.Üyesi Selman HIZAL
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü